Ny formand for 9. Hovedkreds

Morten Fabrin, Viborg Skakklub, er valgt som ny formand for 9. Hovedkreds. Morten Fabrin afløser Jesper Dürr Christiansen, der fortsætter i bestyrelsen som kartoteksfører og webmaster. Erik Søbjerg udtræder af bestyrelsen.

 

 

Generalforsamling i 9.HK den 25. marts 2015 på Sevel Kro

Den ordinære generalforsamling i 9 HK afholdes den 25. marts 2015 kl. 19.30 i Sevel

Bemærk at mødet er flyttet til:

Sevel Kro
Søgårdvej 2
7830 Vinderup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 6. Valg
  1. Valg af formand (Jesper Dürr Christiansen er på valg og modtager ikke genvalg)
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Erik Søbjerg er på valg og modtager ikke genvalg)
  3. Valg af revisor (Sigurd Rindom er på valg)
  4. Valg af bestyrelsessuppleanter (Jesper Lund Thomsen og Askov Hove er på valg)
  5. Valg af revisorsuppleant (Søren Ejdum er på valg)
 7. Eventuelt